Chính sách bảo mật

Chúng tôi (GalaxyEdu.vn) hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng. Chính sách bảo mật này giải thích cách Galaxy Edu thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

 • Truy cập trang web của chúng tôi
 • Đăng ký nhận bản tin hoặc tài liệu marketing của chúng tôi
 • Đặt mua khóa học của chúng tôi
 • Liên hệ với chúng tôi

Thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, số điện thoại
 • Thông tin thanh toán
 • Thông tin về khóa học bạn đã mua
 • Thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn các khóa học và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu
 • Gửi cho bạn thông tin marketing về các khóa học và dịch vụ của chúng tôi
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Để bảo vệ Galaxy Edu và người dùng của chúng tôi

3. Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

 • Với các bên cung cấp dịch vụ cho Galaxy Edu, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ email hoặc thanh toán
 • Khi chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin theo luật pháp

4. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

5. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@galaxyedu.vn